Partneri kasutustingimused

FlexBeam Eesti volitatud partnerina (partner) nõustute järgima käesolevas Lepingus (Leping) sisalduvaid tingimusi. Enne FlexBeam Eesti partnerprogrammiga registreerimist ja reklaamimist lugege kogu Leping hoolikalt läbi.

Teie osalemine Programmis on ainult meie veebisaidi seaduslikuks reklaamimiseks, et saada vahendustasu liikmelisuse ja toodete eest, mille on ostnud isikud, kelle FlexBeam Estoniale on viidatud teie enda veebisaidi või isiklike soovituste kaudu.

FlexBeam Eesti partnerprogrammis registreerudes kinnitate, et nõustute käesoleva lepingu ja selle tingimustega.

Taotluse kinnitamine või tagasilükkamine

Jätame endale õiguse kiita heaks või lükata tagasi partnerprogrammi taotluse oma äranägemise järgi. Teil ei ole partnerprogrammi taotluse tagasilükkamise korral meie vastu õiguslikke meetmeid.

Komisjonitasud

Komisjonitasusid makstakse kord kuus. Selleks, et partner saaks vahendustasu, peab viidatud konto olema aktiivne vähemalt 31 päeva.

Te ei saa ise viidata ja te ei saa oma kontodelt vahendustasu.

Maksed saadetakse ainult edukalt sooritatud tehingute eest. Tehinguid, mille tulemuseks on maksete tagasimaksmine või tagasimaksmine, välja ei maksta.

Lõpetamine

Teie partnerprogrammi taotlus ja olek programmis võidakse peatada või lõpetada järgmistel põhjustel:

 • Sobimatud reklaamid (valed väited, eksitavad hüperlingid jne).
 • Rämpspostitus (massmeil, massiline uudistegruppide postitamine jne).
 • Reklaamid saitidel, mis sisaldavad või propageerivad ebaseaduslikku tegevust.
 • Partnersuhte avaldamata jätmine mis tahes reklaami puhul, mis kvalifitseerub kehtivate E-kaubandus juhiste ja määruste või kohaldatavate seaduste alusel kinnituseks.
 • Intellektuaalomandi õiguste rikkumine. FlexBeam Estonia jätab endale õiguse nõuda meie intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks litsentsilepinguid nendelt, kes kasutavad FlexBeam Estonia kaubamärke.
 • Partnerprogrammi vahendustasu allahindluste, kupongide või muul viisil lubatud tagasimaksete pakkumine stiimuliks. Boonuste lisamine või muude toodete komplekteerimine FlexBeam Eestiga on aga aktsepteeritav.
 • Endale suunamised, petturlikud tehingud, kahtlustatavad partnerpettused.

Lisaks eeltoodule jätab FlexBeam Eesti endale õiguse lõpetada, mis tahes partnerkonto/lepingu igal ajal, mis tahes rikkumise või põhjuseta.

Graafilisi ja tekstilinke võite kasutada nii oma veebisaidil kui ka meilisõnumites. Samuti võite FlexBeam Eesti saiti reklaamida online- ja offline-kuulutustes, ajakirjades ja ajalehtedes.

Võite kasutada meie poolt pakutavat graafikat ja teksti või luua oma teksti, kui neid peetakse vastavalt tingimustele sobivaks ega riku seda, nagu on kirjeldatud jaotises Lõpetamine.

Kupongide ja pakkumiste saidid

FlexBeam Eesti pakub aeg-ajalt kuponge valitud partneritele ja meie uudiskirja tellijatele. Kui teile pole kaubamärgiga kupongi eelnevalt kinnitatud/määratud, ei ole teil lubatud kupongi reklaamida. Allpool on toodud tingimused, mis kehtivad kõikidele partneritele, kes kaaluvad meie toodete reklaamimist seoses tehingu või kupongiga.

 • Partner ei tohi kasutada partner linkidel, nuppudel või piltidel eksitavat teksti, mis viitab sellele, et konkreetse partneriga tehakse midagi peale praegu volitatud tehingute.
 • Partner ei tohi teha pakkumisi FlexBeam Eesti kupongidele, FlexBeam Eesti Allahindlused või muud kupongidele viitavad fraase.
 • Partner ei tohi luua hüpikaknaid, hüpikaknaid, iframe’e, raame ega muid nähtavaid või nähtamatuid toiminguid, mis seavad partner küpsiseid, välja arvatud juhul, kui kasutaja on selgelt tähistatud lingil klõpsates väljendanud selget ja selget huvi konkreetse säästu aktiveerimise vastu. selle konkreetse kupongi või tehingu nupp või pilt. Teie link peab saatma külastaja kaupmehe saidile.
 • Enne partner küpsise seadmist peab kasutajal olema võimalik näha kupongi/tehingu/säästu teavet ja üksikasju (st „kupongide vaatamiseks ja kaupmehe saidi akna avamiseks klõpsake siin” EI ole lubatud).
 • Partnersaitidel ei pruugi olla valikut „Klõpsa pakkumise/kupongi saamiseks (või vaatamiseks)” ega muud varianti, kui kuponge või pakkumisi pole ning klõps avab kaupmehe saidi või seab küpsise. Sellise tekstiga partner kaupmehe sihtlehel eemaldatakse programmist kohe.

Pay Per Click (PPC) tingimused

PPC-bidding EI OLE lubatud ilma eelneva kirjaliku loata.

Vastutus

FlexBeam Estonia ei vastuta kaudsete või juhuslike kahjude eest (tulu saamatajäämine, komisjonitasud), mis on tingitud partneri jälgimise tõrgetest, andmebaasifailide kadumisest või mis tahes kavatsusest kahjustada partnerprogrammi ja/või meie veebisaiti.

Me ei anna partnerprogrammile ja/või FlexBeam Estonia müüdavatele liikmetele ega toodetele mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid. Me ei väida, et partnerprogrammi ja/või meie veebisaidi (veebisaidi) töö oleks veatu ja me ei vastuta katkestuste või vigade eest.

Lepingu tähtaeg

Selle lepingu kehtivusaeg algab teie nõustumisest programmiga ja lõpeb teie partnerkonto lõpetamisega.

Selle lepingu tingimusi võime igal ajal muuta. Kui käesoleva lepingu tingimuste mis tahes muudatus on teile vastuvõetamatu, on teie ainus valik oma partnerkonto lõpetada. Teie jätkuv programmis osalemine tähendab, et nõustute kõigi muudatustega.

Hüvitis

Partner hüvitab FlexBeam Estonia ja selle partner- ja tütarettevõtted, ametnikud, direktorid, töötajad, litsentsisaajad, õigusjärglased ja volitatud ettevõtted, sealhulgas need, kellele FlexBeam Estonia on litsentsinud või volitanud materjale edastama ja levitama, mis tahes ja kõigist kohustustest, kahjudest ja trahvidest ning hoiab neid kahju eest. Kohtuotsused, nõuded, kulud, kahjud ja kulud (sealhulgas mõistlikud õigustasud ja kulud), mis tulenevad käesoleva lepinguga seotud mis tahes ja kõigist nõuetest või on nendega seotud lepinguga seotud hooletuse, valeandmete esitamise, avaldamata jätmise või tahtliku väärkäitumise tõttu.

Elektrooniline allkiri

Leping on elektrooniline leping, mis sätestab teie FlexBeam Eesti partnerprogrammis osalemise õiguslikult siduvad tingimused. FlexBeam Eesti taotlusprotsessi lõpetades kinnitate oma nõusolekut käesoleva lepingu ja kõigi selles Lepingus sisalduvate või viidatud tingimustega. See toiming loob elektroonilise allkirja, millel on samasugune juriidiline jõud ja mõju kui käsitsi kirjutatud allkirjal.